TransLink Master e-SMS

O aplikacji…

Kompleksowe narzędzie zarządzania dokumentacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w ruchu kolejowym. Wspomaga opracowywanie, obieg, walidację, udostępnianie, aktualizację i kontrolę dokumentów SMS, ułatwia ich rejestrowanie, sprawdzanie i opiniowanie. Efektywne zarządzanie powiadomieniami, potwierdzeniami i dostępem do procedur, formularzy i instrukcji. Kompletna realizacja elektronicznych obiegów dokumentów, związanych z wymogami systemu SMS. Dynamiczna struktura bazy danych, elektroniczny obieg dokumentów, tworzenie, opiniowanie, realizacja oraz kontrola działań korygujących, prowadzenie kalendarzy audytów, raporty z przeglądów, analiza i synteza niezgodności. Sterowanie publikacją danych poprzez terminy oraz akceptacje, wersjonowanie dokumentów roboczych, repozytorium dokumentów archiwalnych. Bezpieczny dostęp, zarządzanie prawami i rolami, publikacja wybranych dokumentów w ramach intranetu. W ramach spójnego i wygodnego środowiska pracy grupowej, znacznie skraca czas wymagany na rejestrowanie, sprawdzanie i opiniowanie dokumentów. Zatwierdzone dokumenty rozsyłane są elektronicznie do zainteresowanych, rejestry prowadzone dla każdego dokumentu przechowują informacje o ich przejrzeniu i zmianach. System obsługuje planowe i nieplanowe audyty oraz ewidencjonuje stwierdzone niezgodności, monitoruje działania naprawcze. Aplikacja działa samodzielnie lub jako element pakietu TransLink Master. Eksperckie opracowanie merytorycznie gwarantuje pełne odniesienie do wymogów branży kolejowej. Możliwe zastosowanie w branżach pokrewnych lub podobnych procesowo. Możliwość implementacji dla jednej organizacji lub w firmach konsultingowych obsługujących zewnętrznych zleceniodawców.

 

Funkcjonalności:

krop-tlm Kompleksowe narzędzie zarządzania dokumentacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
w ruchu kolejowym,
krop-tlm Wspomaga opracowywanie, obieg, walidację, udostępnianie, aktualizowanie i kontrolę dokumentów SMS,
krop-tlm Ułatwienie rejestrowanie, sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji,
krop-tlm Efektywne zarządzanie powiadomieniami, potwierdzeniami i dostępem do procedur, formularzy i instrukcji,
krop-tlm Repozytorium dokumentów archiwalnych
krop-tlm Kompletna realizacja elektronicznych obiegów dokumentów związanych z wymogami systemu SMS.

 

Korzyści:

krop-tlm Efektywne zarządzanie powiadomieniami, potwierdzeniami i dostępem do procesów, formularzy i instrukcji,
krop-tlm Kompletna realizacja elektronicznych obiegów dokumentów związanych z wymogami systemu SMS,
krop-tlm Kompleksowe narzędzie zarządzania dokumentacją SMS,
krop-tlm Poprawa efektywności wykorzystania posiadanych zasobów,
krop-tlm Spełnienie wymogów prawnych.

 

PRZYKŁADOWE EKRANY Z APLIKACJI