TransLink Master e-Regulamin

O aplikacji…

Kompleksowe narzędzie zarządzania dokumentacją regulaminów bocznic, stacji kolejowych i innych posterunków ruchu, dedykowanego przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej. Wspomaga opracowywanie, obieg, walidację, udostępnianie, aktualizowanie i kontrolę dokumentów, ułatwia ich rejestrowanie, sprawdzanie i opiniowanie. Efektywne zarządzanie powiadomieniami, potwierdzeniami i dostępem do treści regulaminów, formularzy i instrukcji. Kompletna realizacja elektronicznych obiegów dokumentów związanych z wymogami zarządzania dokumentacja regulaminów. Dynamiczna struktura bazy danych, elektroniczny obieg dokumentów, tworzenie, opiniowanie, realizacja oraz kontrola działań korygujących, prowadzenie kalendarzy działań, raporty z ich przeprowadzenia, analiza i synteza niezgodności. Sterowanie publikacją danych poprzez terminy oraz akceptacje, wersjonowanie dokumentów roboczych, repozytorium dokumentów archiwalnych. Bezpieczny dostęp, zarządzanie prawami i rolami, publikacja wybranych dokumentów w ramach intranetu. Umożliwia skrócenie czasu rejestrowania, sprawdzania i opiniowania dokumentów związanych z systemem. Wykorzystuje nowoczesne narzędzia komunikacji i interakcji z systemem pracy grupowej, zwiększa efektywność współpracy odpowiednich użytkowników systemu. Rozbudowana struktura praw dostępu zapewnia użytkownikom systemu dostęp wyłącznie do odpowiednich dokumentów. Realizuje wymogi, standardy i postulaty odpowiednich procedur, zapewniając wysoki komfort użytkowania systemu poprzez IBM Lotus Notes oraz przeglądarki. Wykorzystując mechanizm replikacji danych zapewnia możliwość pracy z system w trybie offline. W ramach jednolitego zasobu ułatwia przechowywanie i archiwizowanie dokumentów całej organizacji, umożliwia współdzielenie dokumentów i podział pracy zgodnie z rolami użytkowników. W znacznym stopniu eliminuje tradycyjne metody pracy z przedmiotową dokumentacją. Aplikacja działa niezależnie lub w połączeniu z innymi aplikacjami TransLink Master.

 

Problemy do rozwiązania:

krop-tlm Potrzeba efektywnego zarządzania zasobami oraz ewidencji czynności eksploatacyjnych,
krop-tlm Konieczność optymalizacji procesów utrzymaniowych,
krop-tlm Konieczność dokładnego planowania procesów,
krop-tlm Brak narzędzi do kontrolowania ważności dokumentów.

 

Funkcjonalności:

krop-tlm Dynamiczna struktura bazy danych, elektroniczny obieg dokumentów,
krop-tlm Tworzenie, opiniowanie, realizacja oraz kontrola działań korygujących,
krop-tlm Prowadzenie kalendarzy procesów,
krop-tlm Raporty z wykonanych zadań procesowych.

 

Korzyści:

krop-tlm Efektywne zarządzanie powiadomieniami, potwierdzeniami i dostępem do procesów, formularzy i instrukcji,
krop-tlm Kompletna realizacja elektronicznych obiegów dokumentów związanych z wymogami zewnętrznych
i wewnętrznych uregulowań,
krop-tlm Kompleksowe narzędzie zarządzania dokumentacją regulaminów,
krop-tlm Poprawa efektywności wykorzystania posiadanych zasobów,
krop-tlm Spełnienie wymogów prawnych.

 

PRZYKŁADOWE EKRANY Z APLIKACJI