Wsparcie edukacji

To komplementarne do tradycyjnych metod kształcenia i dokształcania rozwiązanie informatyczne, dedykowane dla firm, które z racji obowiązujących przepisów unijnych oraz krajowych zobowiązane są do realizacji procesu permanentnego kształcenia i dokształcania kadry, wykonującej prace na stanowiskach bezpośrednio z ruchem np. kolejowym. Rozwiązania te mogą wspomagać procesy edukacyjne otwartych kursów i szkoleń o różnorodnej tematyce. Są sposobem łatwego dostępu do wiedzy fachowej i technicznej każdego przedsiębiorstwa transportowego, a także mogą służyć jako specyficzny sposób komunikacji on-line komórek kierowniczych i serwisowych firm z personelem transportowym, rozproszonym na terenie całego kraju lub nawet Europy. W ramach tej palety produktów oferujemy aplikację TransLink Master EduKol, dostępnej dla użytkowników sklasyfikowanych jako kursanci oraz instruktorzy poprzez łatwy dostęp od strony przeglądarki internetowej. Poprzez łatwość w dostępie oraz nowoczesny interfejs mogą być wspierane wachlarzem różnorodnych metod sprawdzania postępu w przyswajaniu wiedzy, np.: testami, egzaminami przeprowadzanymi w trybie on-line lub stacjonarnym pod okiem egzaminatora.

Ponadto, oprócz tradycyjnych urządzeń czyli komputerów osobistych, czy laptopów, aplikacja może być używana na urządzeniach mobilnych takich, jak: telefony komórkowe, smartfony, czy tablety.