Dołącz do rodziny SSC Master!

SSC Master stanowi rodzinę aplikacji „back office” służących do obsługi procesów elektronicznego obiegu, dekretacji i akceptacji dokumentów w ramach organizacji. Dzięki specjalnie zamodelowanym formularzom oraz możliwości dowolnego kreowania obiegu dokumentu (workflow), ułatwia zarządzanie i przepływ informacji w firmie. Pełna funkcjonalność rozwiązania dostępna jest w kliencie IBM Notes, przeglądarce internetowej oraz na dowolnym urządzeniu mobilnym.

SSC Master koncentruje się wokół obsługi procesów kadrowo-płacowych, księgowych oraz projektowych.


Korzyści biznesowe:

- Automatyzacja i standaryzacja elektronicznego obiegu i
akceptacji dokumentów
- Dostęp do danych z dowolnego urządzenia mobilnego
- Kontrola i optymalizacja kosztów
- Integracja z zewnętrznymi systemami ERP
- Przyspieszenie obiegu informacji w organizacji
- Optymalizacja i standaryzacja procesów biznesowych
- Zwiększenie efektywności i wydajności pracowników